Xây dựng hệ thống kinh doanh đột phá

199.000

Cuốn sách là tinh túy được đúc kết từ 12 năm kinh nghiệm thực tế làm hệ thống, kinh nghiệm coaching cho hàng trăm hệ thống TOP đầu Việt Nam hiện nay. Cuốn sách sẽ giúp bạn:

Hết hàng

Danh mục: