Deal of the Day

F100 Collection

Training Programs

Upcoming Events!

TÔI LÀ AI?

Tôi là Nguyễn Tất Kiểm, CEO TAKI GROUP – NGƯỜI “THẮP LỬA HOÀI BÃO”

Không chỉ là một doanh nhân, bạn có thể gặp gỡ tôi dưới cương vị là một giảng viên – chuyên gia đào tạo Marketing và Xây dựng hệ thống bán hàng, là Trưởng ban truyền thông của báo Thương hiệu và Pháp luật, đồng thời là nhà truyền cảm hứng.

Nhận tin tức F100 và ưu đãi độc quyền!

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất về sách, bản phát hành mới và hơn thế nữa…